Log in

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της επίταξης στη θέση "Καράβα"!

Λίγο πριν από τις δώδεκα τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (10.2.2020) εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου υπό τον τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας». 

Σε ποιες περιοχές προχωρά η επίταξη εκτάσεων

Η κυβέρνηση αποφάσισε τη δημιουργία κλειστών κέντρων, με επίταξη εκτάσεων, στην τοποθεσία Καράβας, Δήμου Δυτικής Λέσβου, στην τοποθεσία Κρητικού Λάκκος / Ψείρα («17»), Δήμου Χίου, στην τοποθεσία Ζερβού (παραπλεύρως υπό κατασκευήν δομής), Δήμου Ανατολικής Σάμου. Επίσης, σε εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, προβλέπεται η δημιουργία κλειστών δομών στο Στρατόπεδο Καπετάν Λαζαρή, τοποθεσία Πυλί, Δήμου Κω και στην τοποθεσία Λέπιδα, Δήμου Λέρου.

Για την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση προέβαλε τη μεταναστευτική – προσφυγική κρίση, από την οποία, όπως τονίζει, προκαλείται η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη επίταξης εκτάσεων στα νησιά, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος διάδοσης λοιμωδών, μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων.

Σύμφωνα με την ρύθμιση (ΦΕΚ Α΄, Αρ. Φύλλου 28-10.2.2010) , ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων πραγμάτων, ορίζεται, κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη για την αντιμετώπιση της διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης ή υγείας που προκαλείται από τη μεταναστευτική – προσφυγική κρίση σε νήσους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει ότι με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στις ανωτέρω νήσους και ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα τα προς επίταξη ακίνητα και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου που εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης , καθορίζεται «εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατόπιν εισήγησης του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμών Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνέχεια υποβολής εισήγησης από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών μετά από την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία, και προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της αποζημίωσης». Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της αυτής προθεσμίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά τη λήξη της επίταξης ή ανά μήνα, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου. Διευκρινίζεται ότι κατά της κοινής απόφασης χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Με ποιες διαδικασίες θα γίνει η επίταξη

Το άρθρο 41 με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης», του νόμου 3536 του 2007 περιγράφει ένα προς ένα τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, «ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης».

Συγκεκριμένα προβλέπει:

1. Έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός να προβαίνουν, με κοινή απόφασή τους, σε επίταξη ακινήτων, μη αναλώσιμων κινητών, καθώς και βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους. Η επίταξη αναλώσιμων κινητών επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά.

4. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, για την έκδοση της απόφασης επίταξης ακινήτων και κινητών πραγμάτων μπορεί να εξουσιοδοτείται ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή ο οικείος Νομάρχης.

3. Η επίταξη ακινήτων και κινητών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης».

4. Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή ακίνητο ή κινητό πράγμα κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

 

Αναρτηση Σχολιου

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

2°C

Καλλονή

Showers

Υγρασία: 89%

Ανεμος: 37.01 km/h

  • 04 Ιαν 2019 6°C 0°C
  • 05 Ιαν 2019 6°C -1°C

Kalloninews - Το κέντρο της ενημέρωσης